STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 1 juni 2017

Mensen met een verstandelijke beperking helpen te overleven in de jachtige stad

Mensen met een verstandelijke beperking helpen te overleven in de jachtige stad
- Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaker problemen. Hulpverleners zien meer schulden, uithuisplaatsingen en criminaliteit. Een plan van aanpak voor die onzichtbare groep was nodig. Het is mei, de tijd van het jaar dat veel van haar ...

Follow by Email