WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 21 juni 2017

Asielaanvraag Iraakse vluchteling moet opnieuw

Asielaanvraag Iraakse vluchteling moet opnieuw
- De Irakees zelf bleef volhouden dat hij homo is en in zijn vaderland moet vrezen voor zijn leven. Hij vluchtte in 2015 omdat hij bang was vermoord te ...