WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 31 mei 2017

Rokers zijn vaker laagopgeleid

Rokers zijn vaker laagopgeleid
- Dat blijkt uit woensdag - Wereld Anti-Tabaksdag - gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut.
Het totale aandeel rokers onder hoogopgeleiden is in Nederland sinds 1989 bijna gehalveerd. Bij laagopgeleiden daalde dat beduidend minder. Ruim een kwart eeuw geleden rookte 38 procent van de laagopgeleiden, 40 procent van de middelbaar opgeleiden en 34 procent van de hoogopgeleiden. Nu gaat het om 28 procent van de laag-, 26 procent van de middelbaar- en 18 procent van de hoogopgeleiden.