WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 9 mei 2017

Parlement Federatie Wallonië-Brussel onderschrijft LGBT-Yogyakarta-beginselen

Parlement Federatie Wallonië-Brussel onderschrijft LGBT-Yogyakarta-beginselen
- De 29 'Yogyakarta-beginselen voor de toepassing van Mensenrechten met betrekking tot Seksuele Geaardheid en Genderidentiteit' werden opgesteld in de Indonesische stad Yogyakarta in november 2006. Academici, rechters, speciale VN-rapporteurs en vooraanstaande leden van mensenrechten-ngo's hebben alle bestaande mensenrechten geclassificeerd op basis van internationale verdragen en jurisprudentie. Zij hebben deze rechten vertaald naar seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Zij vonden geen 'nieuwe' rechten uit. Alles wat in hun document werd opgenomen, vindt zijn oorsprong in bestaande mensenrechtenwetgeving of jurisprudentie.