Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 31 mei 2017

Het is de schuld van de ouders: kinderen ook problemen met geld

Het is de schuld van de ouders: kinderen ook problemen met geld
- Gwendolyn Caminada had op school graag geleerd hoe ze goed met haar geld moet omgaan. Want thuis kreeg ze dat niet echt mee. Caminada had al jong door dat haar alleenstaande moeder in de schulden zat. ,,Ik zag hoeveel moeite ze had om eten op tafel te krijgen. Soms zat zij achter een leeg bord zodat ik kon eten. Of we aten geroosterd oud brood omdat er verder niets in huis was."
Door de schulden van haar moeder voelde Caminada zich een buitenbeentje. ,,Ik kon soms niet mee met schoolreisjes en droeg vaak van die oude vestjes." Nu ze zelf 27 jaar is, zijn haar schulden ook hoog opgelopen, terwijl ze zich zo had voorgenomen om het anders, beter te doen dan haar moeder.


Follow by Email