WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 6 april 2017

UWV waarschuwt voor uitsluiting op arbeidsmarkt

UWV waarschuwt voor uitsluiting op arbeidsmarkt
- Niet iedereen die kan of wil werken, krijgt een betaalde baan. Hierdoor dreigt maatschappelijke uitsluiting van groepen zoals laaggeschoolden, ...