WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 28 april 2017

Nieuw project om zelfdoding onder jongeren terug te dringen

Nieuw project om zelfdoding onder jongeren terug te dringen
- Het centrum weet dat één op de zes jongeren psychische problemen heeft. Dit kan in de ergste gevallen leiden tot zelfmoord Volgens het PGCJ is een van de oorzaken‘gebrek aan betekenis- en zingeving’. Daarom worden er professionals uit het onderwijs en de zorg ingezet om signalen op te pikken.