WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 24 april 2017

Enkel door samen te werken kunnen we armoede aanpakken

Enkel door samen te werken kunnen we armoede aanpakken
- Willen we armoede succesvol bestrijden, dan moet er meer worden samengewerkt. Tussen ministers in zowel de federale als de Vlaamse regering.