WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 20 april 2017

De Doema Commissie ondersteunde het project op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor ...

De Doema Commissie ondersteunde het project op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor ...
- De organisatie van activiteiten die verband houden met burgers aanzetten tot zelfmoord te plegen door het verspreiden van informatie over de ...