WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 2 maart 2017

Peiling: veel somberheid over integratie

Peiling: veel somberheid over integratie
- Ruim twee derde van bijna 30.000 autochtone leden van het panel van het tv-programma die hun mening gaven, is het eens met de stelling dat de Nederlandse identiteit „onder druk staat.” Als reden daarvoor worden „de islam” en de „aanwezigheid van immigranten” genoemd, maar ook „de verminderde tolerantie van autochtone Nederlanders.” Nederlanders met een migratieachtergrond zijn minder somber. EenVandaag liet onderzoeksbureau GfK ook ruim duizend Nederlanders met een migratie- achtergrond bevragen. Van hen vindt 40 procent dat de integratie is mislukt.


Follow by Email