WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | Zoeken



Tags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 10 maart 2017

Het kabinet zou bruggen slaan maar het is niet gelukt

Het kabinet zou bruggen slaan maar het is niet gelukt
- Het gaat niet beter met Nederland. 800.000 mensen leven in armoede, en 'afnemende werkloosheid' betekent vooral: veel tijdelijk en slecht betaald ...