WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 21 maart 2017

Bekende YouTubers eisen antwoord: waarom worden lhbtq-video's verborgen?

Bekende YouTubers eisen antwoord: waarom worden lhbtq-video's verborgen?
- Tot grote woede van getroffen Youtubers zijn video's waarin mensen uitleggen waarom ze homo's haten wél zichtbaar in de beperkte modus.