WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 23 maart 2017

Afnemende reukzin signaleert naderende dood

Afnemende reukzin signaleert naderende dood
- Na correctie voor allerlei mentale, sociale en gezondheidsaspecten zoals dementie vonden de wetenschappers dat de proefpersonen met een betere reukzin  minder kans liepen om binnen de onderzoeksperiode te sterven. Sterker nog: voor elke geur die de proefpersonen konden onderscheiden tijdens geurtesten zagen de onderzoekers het sterfterisico met 8 procent dalen.