WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 13 februari 2017

Wie denkt dat het wel meevalt met de kloof tussen arm en rijk moet deze tabel maar eens bekijken

Wie denkt dat het wel meevalt met de kloof tussen arm en rijk moet deze tabel maar eens bekijken
- De cijfers leveren het bewijs voor de kloof: In Hempens is geen armoede, zijn geen eenoudergezinnen, maakt niemand gebruik van jeugdzorg en is ...