WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 16 februari 2017

De multitraumapatiënt vergrijst

De multitraumapatiënt vergrijst
- Het aantal 65-plussers is in de afgelopen twintig jaar toegenomen van 13 tot 18 procent, onder traumapatiënten is het aantal senioren toegenomen van 40 tot 45 procent in slechts vijf jaar tijd, namelijk tussen 2010 en 2015. Onder de multitraumapatiënten is het aantal ouderen in vijf jaar tijd zelfs toegenomen van 33 procent naar 45 procent. De grootste groep multitraumapatiënten bevindt zich inmiddels in de leeftijdscategorie 75 tot 90 jaar.