WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 6 februari 2017

Armoede in Vlaanderen daalt voor het eerst, een trendbreuk'

Armoede in Vlaanderen daalt voor het eerst, een trendbreuk'
- De daling van de armoede in Vlaanderen geldt zowel voor het algemene armoederisico, als voor het risico bij minderjarigen en bij eenoudergezinnen ...