WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 3 januari 2017

Nederlanders overwegend positief over agri

Nederlanders overwegend positief over agri
Nederlanders overwegend positief over agri- en foodsector. Nederlandse burgers zijn overwegend positief over de agri- en foodsector.