WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 4 januari 2017

Mensen in armoede dienen niet om onze overschotten weg te werken'

Mensen in armoede dienen niet om onze overschotten weg te werken'
- 1,7 miljoen mensen leeft immers in armoede, hun leefloon, werkloosheids- of invaliditeitsuitkering, pensioen of loon is te laag om menswaardig van te ...