WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 9 december 2016

Seminar over homoseksualiteit

Seminar over homoseksualiteit
- Verscheurd neemt zelf geen standpunt in over het al dan niet geoorloofd zijn van homoseksuele relaties, maar biedt ruimte om standpunten te delen.