WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 8 december 2016

Gezonde medewerkers op uw school?

Gezonde medewerkers op uw school?
- Veel schoolbesturen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn bezig met het opzetten van gedifferentieerd (leeffasebewust) personeelsbeleid. Daarbij ...