WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 12 oktober 2016

Advies over werkwijze Veilig Thuis stevige stap in de juiste richting'

Advies over werkwijze Veilig Thuis stevige stap in de juiste richting'
- De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt het advies 'Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis' van Jan-Dirk Sprokkereef een stevige stap in de juiste richting. Zij is daarom verheugd dat staatssecretaris Van Rijn ...