WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 4 juli 2016

Onderzoek naar de kwaliteit van leven van ex-intensive care-patiënten

Onderzoek naar de kwaliteit van leven van ex-intensive care-patiënten
 - Medio juli verschijnt de nieuwe IC-richtlijn, opgesteld door de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland. Daarin wordt onder andere gepleit voor verbeterde regionale samenwerking. Vooruitlopend op de richtlijn tekenden de Intensive ..